Praktijkregels

Afspraken

Wij werken op afspraak. Het is niet mogelijk om alle afspraken buiten schooltijd te plannen, omdat we vooral schoolgaande kinderen behandelen. Een niet nagekomen afspraak wordt in principe in rekening gebracht: zeg dus tijdig af!
 

Medewerking

Voor het slagen van de orthodontische behandeling is de medewerking en de mondhygiëne van groot belang! Als de medewerking onvoldoende is of als het gebit onvoldoende schoon wordt gehouden, zijn wij genoodzaakt te stoppen met de behandeling.
 

Reparatie beugel

Voor reparatie/vervanging van de apparatuur na onzorgvuldig gebruik kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 

We sturen zelf geen rekeningen

Voor het versturen en incasseren van de nota's maken wij gebruik van een factoringsbedrijf: Infomedics. Heeft u vragen over een nota, bel dan met de servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur). Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Bij te late betaling of wanbetaling zullen zij in actie komen met herinneringsnota's en aanmaningen. Dit heeft ook consequenties voor de behandeling. Houdt u zich dus s.v.p. aan de regels! Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons specialisme: de orthodontie.

 

Praktijkregels m.b.t. het niet nakomen of tijdig afzeggen van uw afspraak

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren helaas sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak wil maken, neemt de laatste jaren ook sterk toe. Het is daarom voor een praktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd een afspraak afzeggen als u niet kunt komen, betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, dan ontvangt u minimaal 3 dagen voor uw afspraak van ons een e-mail om u aan de afspraak te herinneren. U kunt dit dan ook zien als een extra geheugensteuntje. Met deze service kunt u er ook voor zorgen dat u, indien nodig, uw afspraak op tijd annuleert.

Wij verzoeken u vriendelijk om als het niet lukt om op uw afspraak te komen dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Mocht dit telefonisch niet lukken, dan kunt u ons ook mailen (info@orthodrachten.nl).

Natuurlijk gaan wij ervan uit dat een patiënt niet bewust zijn afspraak niet nakomt. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (declaratiecode C90) door tandartsen en mondhygiënisten kosten in rekening worden gebracht. Wanneer het voor u de eerste keer is dat er een afspraak niet is nagekomen, sturen wij u hierover een brief. Mocht er na deze keer afspraken niet worden nagekomen, dan ontvangt u hiervoor iedere keer een nota. Orthodontiepraktijk Drachten hanteert het tarief van 15 euro per niet nagekomen afspraak. Mochten er binnen één jaar vier of meerdere afspraken niet worden nagekomen, dan ontvangt u hiervoor iedere keer een nota van 30 euro.

Deze nota wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 • Een verwijzing voor de orthodontist ontvangen? Of wenst u oriĆ«nterend informatie over een beugelbehandeling?

 • Klacht aan je beugel?

 • Speciaal voor kinderen

 • Bij Orthodontiepraktijk Drachten zijn beide orthodontisten lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.  Kwaliteitsei...

  Lees meer
 • Zorgverzekering

  Zorgverzekering

  De tarieven voor orthodontie zijn wettelijk vastgesteld en zijn dus overal gelijk.

  Lees meer
Meer nieuws